terug naar het nieuwsoverzicht

Doomijn Kinderopvang organiseert wensboom wedstrijd

Zwolle, 25 januari 2018

Net voor de kerstvakantie is er binnen Doomijn een wensboom wedstrijd uitgezet tussen de Buitenschoolse Opvang (BSO) locaties en peuterspeelzalen. De wedstrijd was meer bijzaak, eigenlijk ging het vooral om het inventariseren van wensen die kinderen en ouders binnen Doomijn hebben.

Doomijn vindt het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wensen van ouders en kinderen. De wensboom is vooral als middel ingezet om op leuke wijze wensen in beeld te krijgen. Om zoveel mogelijk locaties te stimuleren om een wensboom te maken, is er een wedstrijd aan gekoppeld. Op deze speelse manier komt ook heel mooi de creativiteit van de pedagogisch medewerkers en kinderen te naar voren.
De jury van de wedstrijd bestond uit leden van de vakantie activiteitencommissie. Zij hebben de wensbomen beoordeeld op: creativiteit, originaliteit en de bijdrage van de kinderen. De prijs is een cadeaubon die door de locatie besteed kan worden. De prijswinnaars zijn de volgende Buitenschoolse Opvang locaties;
1: BSO Rijnlaan (Zwolle)
2: BSO Biezenplein (Harderwijk)
3: BSO Schellerpark (Zwolle)
Er waren deelnames uit de regio Zwolle, Harderwijk en de gemeente De Wolden. In totaal hebben 14 locaties deelgenomen. Uiteindelijk worden alle wensen ingezameld en wordt er gekeken naar welke wensen Doomijn kan realiseren en waar zij een bijdrage in kunnen leveren.

terug naar het nieuwsoverzicht