terug naar het nieuwsoverzicht

Pedagogisch coach Désirée: ‘Kinderopvang is veel meer dan een handige oplossing’

Apeldoorn, 20 februari 2019

Bij het kiezen van kinderopvang, kom je voor veel keuzes te staan. Naast praktische vragen over locatie en kosten, speelt pedagogiek een belangrijke rol. Hoe is de aandacht voor je kind en hoe ontwikkelt je kind zich op de opvang? Pedagogisch beleidsmedewerker en coach Désirée Dobma vertelt over pedagogiek bij Doomijn Kinderopvang.

“Kinderopvang is veel meer dan een handige oplossing,” zegt Désirée. “De pedagogisch medewerkers van Doomijn zijn voor ouders namelijk partners in de opvoeding. Samen werken we toe naar zelfstandigheid van het kind. Een veilige omgeving is dan belangrijk. Echt groeien doen kinderen in een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich thuis voelen.”

Aandacht voor ieder kind en de groep

Bij Doomijn kijkt de pedagogisch medewerker daarom naar het eigen karakter en de talenten van elk individueel kind. Désirée: “We luisteren naar de ideeën van de kinderen en gaan aan de slag met wat het kind zelf wil en kan leren. We dagen kinderen uit om op ontdekking te gaan, naar zichzelf en naar andere kinderen. Hoe ga je met verschillende karakters, culturen en achtergronden om? We leren de kinderen vaardigheden als opkomen voor jezelf, samenwerken, plannen, zorgen voor spullen, op je beurt wachten, elkaar helpen en accepteren. De pedagogisch medewerker zorgt daarbij voor verbinding, zodat de groep als één is.”

“Groei vinden we belangrijk voor de kinderen én voor onze medewerkers."
Désirée Dobma

Werken met pedagogisch coaches

Doomijn Kinderopvang werkt al twee jaar met pedagogisch coaches, terwijl het pas sinds januari 2019 verplicht is volgens de wet. “Door onze pedagogisch medewerkers te coachen, willen we de beste kwaliteit opvang bieden,” legt Désirée uit. “Groei vinden we belangrijk voor de kinderen én voor onze medewerkers. We kijken hoe we de kwaliteiten en talenten van medewerkers nog beter kunnen inzetten. Het coachen gaat erg goed. Medewerkers vinden het fijn om te horen wat goed gaat en nog beter kan. Zo groeien ze in hun werk en kunnen ze nog beter voor de kinderen klaarstaan.”

Taaltoets en babyspecialist

In 2023 gaat de wet voor de kinderopvang opnieuw veranderen. Pedagogisch medewerkers moeten een taaltoets afleggen en opgeleid zijn tot babyspecialist. Maar ook hierin kiest Doomijn Kinderopvang ervoor om nu al voorbereid te zijn. “Bij Doomijn willen we kinderen zo goed als mogelijk helpen bij hun taalontwikkeling,” zegt Désirée. “Ook aandacht voor de ontwikkeling van baby’s is belangrijk. Daarom zijn we al begonnen met de toets en de opleiding. We willen ouders die kwaliteit nu al bieden. De kracht van Doomijn is dat we veeleisend naar onszelf zijn. We willen groeien en ontwikkelen, om er voor de ouders en kinderen te zijn, met de hoogste kwaliteit.”

Dit artikel verscheen op Indebuurt Apeldoorn

terug naar het nieuwsoverzicht