Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Dit betekent het coronavirus voor kinderopvang bij Doomijn

Vanaf maandag 19 april zijn onze deuren weer geopend voor alle kinderen. 

Wanneer mag mijn kind naar de opvang bij Doomijn?

Kinderen in de leeftijd van 0 - 3 jaar

Kinderen mogen naar de opvang met de volgende klachten/kenmerken:

• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn

Zij zijn géén huisgenoot van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. Er is niemand in het huishouden van het kind die naast (milde) coronaklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft (of deze persoon heeft een negatieve testuitslag ontvangen). Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang.

Met een of meer van de onderstaande klachten/kenmerken blijven de kinderen thuis:

• Neusverkoudheid én koorts
• Loopneus én koorts
• Niezen én koorts
• Keelpijn én koorts
• Hoesten
• Benauwdheid
• Koorts (38 graden Celsius of hoger)
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak
• Kinderen die een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID19 infectie
• Kinderen waarbij er iemand in het huishouden van het kind is met (milde) coronaklachten én koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en er nog geen negatieve testuitslag is. 

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
en/of kinderen die naar het primair onderwijs gaan 

Kinderen mogen naar de opvang als zij geen corona-gerelateerde klachten hebben, als het hoesten incidenteel is of als er sprake is van bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid.

Kinderen die op basis van klachten thuis moeten blijven, mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. 

Zij zijn géén huisgenoot van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. Er is niemand in het huishouden van het kind die naast (milde) coronaklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft (of deze persoon heeft een negatieve testuitslag ontvangen). Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang.

Kinderen met de onderstaande klachten/kenmerken blijven thuis:

• Neusverkoudheid
•Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• Koorts ( 38 graden Celsius of hoger)
• Hoesten (meer dan incidenteel)
• Benauwdheid
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak
• Kinderen die een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID19 infectie
• Kinderen waarbij er iemand in het huishouden van het kind is met (milde) coronaklachten én koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en er nog geen negatieve testuitslag is.

Thuis blijven

Kinderen die op basis van klachten thuis moeten blijven, mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test. Als iemand in het huishouden van het kind naast (milde) coronaklachten koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis:

Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.
Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.

Testbeleid kinderen
Testen van kinderen 0-4 jaar met klachten wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;
  • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
  • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
  • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
  • de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met de toevoeging dat zij ook al een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten), en niet om andere redenen thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet bedoeld voor:
 

  • kinderen met klachten
  • kinderen die contact hadden met iemand met corona
  • kinderen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

 

Hoe gaat kinderopvang bij Doomijn in deze tijd?

De opvang op onze locaties is voor de kinderen niet anders dan anders, dus ook hier gelden de afspraken rondom veiligheid en hygiëne. Bij het halen en brengen bewaren we anderhalve meter afstand tot ouders, per locatie verschilt hoe het haal- en brengmoment gaat. Als ouders binnenkomen bij een locatie, verzoeken we hen een mondkapje te dragen. Het halen en brengen vindt nooit in de groepsruimte plaats. Kinderen worden gebracht en gehaald door één persoon. Ouders/verzorgers met covid-19 gerelateerde klachten laten hun kind(eren) door iemand anders halen en brengen.

Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, medewerkers doen dat onderling wel. Kinderen en medewerkers wassen regelmatig hun handen en met een aangepast schoonmaakrooster maken we vaker en grondiger schoon op de locaties.

Kan ik een rondleiding krijgen op een locatie?

Als je geen gezondheidsklachten hebt, ben je in bijna alle gevallen welkom voor een rondleiding op de locatie waarin je interesse hebt. Lukt het niet om langs te komen, dan is een digitale rondleiding ook een mogelijkheid!

lees meer over de rondleiding

Mag mijn kind met langdurige gezondheidsklachten wel naar de (nood)opvang?

Sommige kinderen hebben te maken met langdurige gezondheidsklachten, zoals astma of hooikoorts. Als deze klachten al vóór de uitbraak van COVID-19 bekend waren én de klachten niet afwijken van de voor jouw kind bekende klachten, mag jouw kind gewoon naar de noodopvang komen.

Als aan een van beide kaders niet wordt voldaan, kan er getwijfeld worden aan het moment waarop de klachten zijn ontstaan en/of waardoor deze veroorzaakt worden. De pedagogisch medewerker zal je dan doorverwijzen naar de huisarts of GGD om te onderzoeken of het mogelijk is jouw kind te laten testen. Bij verandering in het klachtenpatroon of het ontstaan van nieuwe klachten, blijft je kind thuis tot de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Aandachtspunten

We blijven strikt de richtlijnen van het RIVM volgen. Onze medewerkers zijn verplicht het beleid van Doomijn en de richtlijnen op te volgen en maken, ter bescherming van jouw kind, de kwetsbaren in de samenleving en onze pedagogisch medewerkers. Geen uitzonderingen.

Het is niet de bedoeling dat eventuele verhoging of koorts onderdrukt wordt door het geven van medicatie. Wij houden namelijk graag een helder zicht op de symptomen van ieder kind zodat we volgens beleid kunnen handelen en anderen niet in gevaar worden gebracht.

Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus verwijzen we je door naar de veel gestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Tips voor thuis

Blijft jouw kind nog thuis? Ook dan denken we graag met je mee! Ga thuis aan de slag met deze tips en activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen:

Bekijk de tips & activiteiten