Coronavirus en opvang bij Doomijn. Meer informatie >

Dit betekent het coronavirus voor kinderopvang bij Doomijn

Sinds 8 juni zijn al onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en locaties voor buitenschoolse opvang weer geopend. Omdat de veiligheid en gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers voor Doomijn voorop staat, volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden ons aan de maatregelen van het ministerie rondom de COVID-19 (coronavirus) uitbraak.

Als jouw kind nog niet naar de kinderopvang gaat, kan deze situatie best wat vragen oproepen. We vertellen je graag meer over welke maatregelen we treffen en hoe we ervoor zorgen dat alle kinderen, ouders en medewerkers gezond blijven.

Ik ben op vakantie geweest naar een risicogebied, moet ik maatregelen nemen?

Als je terugkeert uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, word je door de Rijksoverheid dringend geadviseerd om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Daarom mag je in deze periode ook niet je kind(eren) zelf halen en brengen en kun je in deze periode ook geen fysieke rondleiding krijgen bij Doomijn Kinderopvang. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 

Hoe gaat kinderopvang bij Doomijn in deze tijd?

Al onze locaties zijn weer geopend voor kinderen die geen gezondheidsklachten hebben. De opvang is weer net als normaal, met een paar aanpassingen rondom veiligheid en hygiëne. Bij het halen en brengen bewaren we anderhalve meter afstand tot ouders, per locatie verschilt hoe het haal- en brengmoment gaat. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, medewerkers doen dat onderling wel. Kinderen en medewerkers wassen regelmatig hun handen en met een aangepast schoonmaakrooster maken we vaker en grondiger schoon op de locaties.

Kan ik een rondleiding krijgen op een locatie?

Als je geen gezondheidsklachten hebt, ben je in bijna alle gevallen welkom voor een rondleiding op de locatie waarin je interesse hebt. Lukt het niet om langs te komen, dan is een digitale rondleiding ook een mogelijkheid!

lees meer over de rondleiding

Wanneer mag mijn kind naar de opvang bij Doomijn?

Kinderen mogen naar de opvang met de volgende klachten/kenmerken:   

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen  
 • Keelpijn

Zij zijn géén huisgenoot van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. Er is niemand in het huishouden van het kind met (milde) coronaklachten én koorts en/of benauwdheid (of deze persoon heeft een negatieve testuitslag ontvangen).


Met een of meer van de onderstaande klachten/kenmerken blijven de kinderen thuis:

 • Neusverkoudheid én koorts
 • Loopneus én koorts 
 • Niezen én koorts
 • Keelpijn én koorts
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Koorts (38 graden Celsius of hoger)
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Kinderen die een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID19 infectie
 • Kinderen waarbij er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en er nog geen negatieve testuitslag is.


Kinderen die op basis van klachten thuis moeten blijven, mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.

Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij:

 • Ernstig ziek zijn;
 • Huisgenoot of contact zijn van een bewezen Covid-19-patiënt;
 • Behoren tot de risicogroepen


Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis:

 • Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.

 

Mag mijn kind met langdurige gezondheidsklachten wel naar de opvang?

Sommige kinderen hebben te maken met langdurige gezondheidsklachten, zoals astma of hooikoorts. Als deze klachten al vóór de uitbraak van COVID-19 bekend waren én de klachten niet afwijken van de voor jouw kind bekende klachten, mag jouw kind gewoon naar de opvang komen.

Als aan een van beide kaders niet wordt voldaan, kan er getwijfeld worden aan het moment waarop de klachten zijn ontstaan en/of waardoor deze veroorzaakt worden. De pedagogisch medewerker zal je dan doorverwijzen naar de huisarts of GGD om te onderzoeken of het mogelijk is jouw kind te laten testen. Bij verandering in het klachtenpatroon of het ontstaan van nieuwe klachten, blijft je kind thuis tot de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Moet ik een mondkapje dragen op de locatie?

Pedagogische medewerkers hoeven tijdens hun werk op de groep geen mondkapje te dragen. Het protocol kinderopvang raadt dit af. We vragen echter wel aan alle ouders die binnen komen op een locatie om een mondkapje te dragen. 

Kan ik gebruik maken van noodopvang?

Kinderen kunnen weer naar school en de reguliere opvang, in veel gevallen is daarom noodopvang niet meer nodig. Doomijn biedt geen noodopvang meer aan. Werk je in de zorg en heb je hier tóch behoefte aan, neem dan contact op met je gemeente.

Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus verwijzen we je door naar de veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Tips voor thuis

Blijft jouw kind nog thuis? Ook dan denken we graag met je mee! Ga thuis aan de slag met deze tips en activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen:

Bekijk de tips & activiteiten