Coronavirus en opvang bij Doomijn. Meer informatie >

Dit betekent het coronavirus voor kinderopvang bij Doomijn

Bij Doomijn staat de gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers voorop. Daarom volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden ons aan de maatregelen van het ministerie rondom de COVID-19 (coronavirus) uitbraak. Dat betekent dat het kinderdagverblijf en de peuteropvang vanaf 11 mei weer geopend zijn. De BSO is gedeeltelijk geopend en volgt het rooster van de basisscholen. Het is ontzettend belangrijk dat cruciale beroepen en vitale processen uitgevoerd blijven worden. Daarom blijven we kinderen van ouders die daarin werken ook opvangen.

We zijn ons heel bewust van de gevolgen die deze maatregelen hebben voor veel kinderen en ouders bij Doomijn. Toch vinden we het erg belangrijk om ons hier strikt aan te houden, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wanneer vangen wij jouw kind op bij Doomijn?

Vanaf 11 mei vangen we alle kinderen zonder gezondheidsklachten weer op bij het kinderdagverblijf of de peuteropvang/peuterspeelzaal. De buitenschoolse opvang volgt vanaf die datum het rooster van de basisscholen. Dat betekent dat kinderen op de dagen dat zij naar school gaan óók op de bso terecht kunnen, op de andere dagen dus niet. Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer helemaal open, net als de buitenschoolse opvang.

We willen zorgvuldig omgaan met de veiligheid van álle kinderen en medewerkers. Met een aanpassing kunnen we tegemoet komen aan de kinderen en ouder(s)/verzorger(s) die met langdurige gezondheidsklachten (langer dan één week) te maken hebben. We hebben we duidelijke kaders vastgesteld waarbinnen we deze kinderen toelaten op de opvang:

  • De gezondheidsklachten van jouw kind waren al vóór de uitbraak van COVID-19 (februari 2020) bij ons bekend en geregistreerd.
  • Zowel jij als ouder als de pedagogisch medewerker herkennen de klachten, deze wijken niet af van de voor jouw kind bekende klachten.

Als aan één van beide kaders niet wordt voldaan, kan er getwijfeld worden aan het moment waarop de klachten zijn ontstaan en/of waardoor deze veroorzaakt worden. De pedagogisch medewerker zal je dan doorverwijzen naar de huisarts of GGD om te onderzoeken of het mogelijk is jouw kind te laten testen. Bij verandering in het klachtenpatroon of het ontstaan van nieuwe klachten, blijft je kind thuis tot de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. 

We vangen bij de noodopvang van Doomijn kinderen op van ouderals die in een cruciale beroepsgroep of vitaal proces werken en waarvan de kinderen geen gezondheidsklachten hebben.

Mijndoomijn

Via ons ouderportaal en de app mijndoomijn houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Lukt het niet om in te loggen bij mijndoomijn? Neem dan contact op met de afdeling Klantadvies op (038) 421 45 21.

Tips en activiteiten

Blijft jouw kind nog thuis? We denken graag met je mee! Daarom vind je bij ons een heleboel tips en activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen:

Tips & activiteiten