Coronavirus en opvang bij Doomijn. Meer informatie >

Dit betekent het coronavirus voor kinderopvang bij Doomijn

Sinds 8 juni zijn al onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en locaties voor buitenschoolse opvang weer geopend. Omdat de veiligheid en gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers voor Doomijn voorop staat, volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden ons aan de maatregelen van het ministerie rondom de COVID-19 (coronavirus) uitbraak.

Als jouw kind nog niet naar de kinderopvang gaat, kan deze situatie best wat vragen oproepen. We vertellen je graag meer over welke maatregelen we treffen en hoe we ervoor zorgen dat alle kinderen, ouders en medewerkers gezond blijven.

Ik ben op vakantie geweest naar een risicogebied, moet ik maatregelen nemen?

Als u terugkeert uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, wordt u door de Rijksoverheid dringend geadviseerd om bij terugkomst in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Daarom mag u in deze periode ook niet uw kind(eren) zelf halen en brengen en kunt u in deze periode ook geen fysieke rondleiding krijgen bij Doomijn Kinderopvang. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 

Hoe gaat kinderopvang bij Doomijn in deze tijd?

Al onze locaties zijn weer geopend voor kinderen die geen gezondheidsklachten hebben. De opvang is weer net als normaal, met een paar aanpassingen rondom veiligheid en hygiëne. Bij het halen en brengen bewaren we anderhalve meter afstand tot ouders, per locatie verschilt hoe het haal- en brengmoment gaat. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, medewerkers doen dat onderling wel. Kinderen en medewerkers wassen regelmatig hun handen en met een aangepast schoonmaakrooster maken we vaker en grondiger schoon op de locaties.

Kan ik een rondleiding krijgen op een locatie?

Als je geen gezondheidsklachten hebt, ben je in bijna alle gevallen welkom voor een rondleiding op de locatie waarin je interesse hebt. Lukt het niet om langs te komen, dan is een digitale rondleiding ook een mogelijkheid!

lees meer over de rondleiding

Wanneer mag mijn kind naar de opvang bij Doomijn?

Heeft jouw kind geen gezondheidsklachten en hebben jullie geen huisgenoot met een bevestigde COVID-19 infectie, dan is hij of zij van harte welkom op het kinderdagverblijf, de peuteropvang/peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang van Doomijn.

Rondom gezondheidsklachten wordt onderscheid gemaakt in twee leeftijdsgroepen:

 • Categorie A: Kinderen van 0 t/m 6 jaar óf kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs
 • Categorie B: Kinderen vanaf groep 3 van het basisonderwijs

NB. Tijdens de zomervakantie hanteren we de basisschoolgroep waarin een kind vóór de schoolvakantie zat.

Categorie A
Kinderen die vallen onder categorie A mogen naar de opvang met de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn

Hierbij geldt dat zij géén contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie en géén volwassen huisgenoot hebben met klachten passend bij COVID-19.

Met de onderstaande klachten/kenmerken blijven de kinderen uit categorie A thuis:

 • Neusverkoudheid én koorts
 • Loopneus én koorts 
 • Niezen én koorts
 • Keelpijn én koorts
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Koorts (38 graden Celsius of hoger)
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Kinderen die een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
 • Kinderen die een volwassen huisgenoot hebben met klachten passend bij COVID-19

Categorie B
Kinderen die vallen onder categorie B  mogen naar de opvang komen als zij helemaal geen klachten hebben. Zij blijven thuis met de onderstaande klachten/kenmerken:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn 
 • Lichte hoest 
 • Benauwdheid
 • Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger)
 • Plotseling verlies van reuk of smaak 
 • Kinderen die een huisgenoot hebben met verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten
 • Kinderen die een huisgenoot hebben die positief getest is op COVID-19

Categorie A en B
Kinderen die op basis van de bovenstaande richtlijnen thuis moeten blijven, kunnen op verzoek van ouder(s), verzorger(s) getest worden. Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en verder niet ziek zijn.

 • Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis tot de testuitslag van het gezinslid bekend is.
 • Als de testuitslag negatief is of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Mag mijn kind met langdurige gezondheidsklachten wel naar de opvang?

Sommige kinderen hebben te maken met langdurige gezondheidsklachten, zoals astma of hooikoorts. Als deze klachten al vóór de uitbraak van COVID-19 bekend waren én de klachten niet afwijken van de voor jouw kind bekende klachten, mag jouw kind gewoon naar de opvang komen.

Als aan een van beide kaders niet wordt voldaan, kan er getwijfeld worden aan het moment waarop de klachten zijn ontstaan en/of waardoor deze veroorzaakt worden. De pedagogisch medewerker zal je dan doorverwijzen naar de huisarts of GGD om te onderzoeken of het mogelijk is jouw kind te laten testen. Bij verandering in het klachtenpatroon of het ontstaan van nieuwe klachten, blijft je kind thuis tot de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Kan ik gebruik maken van noodopvang?

Kinderen kunnen weer naar school en de reguliere opvang, in veel gevallen is daarom noodopvang niet meer nodig. Doomijn biedt geen noodopvang meer aan. Werk je in de zorg en heb je hier tóch behoefte aan, neem dan contact op met je gemeente.

Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus verwijzen we je door naar de veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Tips voor thuis

Blijft jouw kind nog thuis? Ook dan denken we graag met je mee! Ga thuis aan de slag met deze tips en activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen:

Bekijk de tips & activiteiten