Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Dit betekent het coronavirus voor kinderopvang bij Doomijn

Vanwege het toenemende aantal besmettingen met COVID-19 werd op maandag 14 december een vergaande lockdown afgekondigd. Als gevolg van de maatregelen is de reguliere kinderopvang bij Doomijn vanaf 16 december gesloten en is de noodopvang geopend. De maatregelen gelden vooralsnog tot 9 februari 2021. 

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep of uit een kwetsbaar gezin vangen we vanaf 16 december op bij onze noodopvang. Ben je nog geen klant bij Doomijn, maar heb je een cruciaal beroep en wil je gebruik maken van noodopvang? Neem hiervoor contact op met de afdeling Klantadvies op (038) 421 45 21 of via klantadvies@doomijn.nl.

Hoe gaat kinderopvang bij Doomijn in deze tijd?

De opvang op onze noodlocaties is voor de kinderen niet anders dan anders, dus ook hier gelden de afspraken rondom veiligheid en hygiëne. Bij het halen en brengen bewaren we anderhalve meter afstand tot ouders, per locatie verschilt hoe het haal- en brengmoment gaat. Als ouders binnenkomen bij een locatie, verzoeken we hen een mondkapje te dragen. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, medewerkers doen dat onderling wel. Kinderen en medewerkers wassen regelmatig hun handen en met een aangepast schoonmaakrooster maken we vaker en grondiger schoon op de locaties.

Kan ik een rondleiding krijgen op een locatie?

Als je geen gezondheidsklachten hebt, ben je in bijna alle gevallen welkom voor een rondleiding op de locatie waarin je interesse hebt. Lukt het niet om langs te komen, dan is een digitale rondleiding ook een mogelijkheid!

lees meer over de rondleiding

Wanneer mag mijn kind naar de noodopvang bij Doomijn?

Als jij een cruciaal beroep uitoefent, is jouw zoon of dochter welkom op de noodopvang bij Doomijn. Kinderen met de volgende klachten/kenmerken mogen naar de opvang:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen  
 • Keelpijn

Zij zijn géén huisgenoot van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. Er is niemand in het huishouden van het kind met (milde) coronaklachten én koorts en/of benauwdheid (of deze persoon heeft een negatieve testuitslag ontvangen).

Met een of meer van de onderstaande klachten/kenmerken blijven de kinderen thuis:

 • Neusverkoudheid én koorts
 • Loopneus én koorts 
 • Niezen én koorts
 • Keelpijn én koorts
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Koorts (38 graden Celsius of hoger)
 • Kinderen die een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID19 infectie
 • Kinderen waarbij er iemand in het huishouden van het kind is met (milde) coronaklachten én koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en er nog geen negatieve testuitslag is.

Kinderen die op basis van klachten thuis moeten blijven, mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. 

Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis:

 • wanneer iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • wanneer iemand in het huishouden van de kinderen getest is op COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de 5 quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.

Testbeleid kinderen
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (=loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid, of anderszins ernstig ziek is,
 • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Zie voor het testbeleid www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Quarantaineregels

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot die naast (milde) coronaklachten koorts en/of benauwdheid heeft. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen. 

Mag mijn kind met langdurige gezondheidsklachten wel naar de noodopvang?

Sommige kinderen hebben te maken met langdurige gezondheidsklachten, zoals astma of hooikoorts. Als deze klachten al vóór de uitbraak van COVID-19 bekend waren én de klachten niet afwijken van de voor jouw kind bekende klachten, mag jouw kind gewoon naar de noodopvang komen.

Als aan een van beide kaders niet wordt voldaan, kan er getwijfeld worden aan het moment waarop de klachten zijn ontstaan en/of waardoor deze veroorzaakt worden. De pedagogisch medewerker zal je dan doorverwijzen naar de huisarts of GGD om te onderzoeken of het mogelijk is jouw kind te laten testen. Bij verandering in het klachtenpatroon of het ontstaan van nieuwe klachten, blijft je kind thuis tot de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Aandachtspunten

We blijven strikt de richtlijnen van het RIVM volgen. Onze medewerkers zijn verplicht het beleid van Doomijn en de richtlijnen op te volgen en maken, ter bescherming van jouw kind, de kwetsbaren in de samenleving en onze pedagogisch medewerkers. Geen uitzonderingen.

Het is niet de bedoeling dat eventuele verhoging of koorts onderdrukt wordt door het geven van medicatie. Wij houden namelijk graag een helder zicht op de symptomen van ieder kind zodat we volgens beleid kunnen handelen en anderen niet in gevaar worden gebracht.

Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus verwijzen we je door naar de veel gestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Tips voor thuis

Blijft jouw kind nog thuis? Ook dan denken we graag met je mee! Ga thuis aan de slag met deze tips en activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen:

Bekijk de tips & activiteiten