Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >
terug naar het klantadviesoverzicht

Extra ondersteuning

Ook kinderen die bij hun ontwikkeling extra aandacht nodig hebben, zijn bij ons van harte welkom. Soms is het voor een kind om sociale of medische redenen nodig om extra ondersteuning te krijgen. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Als het nodig is, werken we daarbij samen met andere organisaties. 

"Esther heeft extra begeleiding nodig. Fijn dat Doomijn met mij meedenkt."
Saskia, moeder van Esther (2 jaar)

Kinderen die geindiceerd zijn voor extra begeleiding in de vorm van Vroege Voorschoolse Educatie (VVE) mogen twee extra dagdelen naar de peuteropvang komen. De kosten voor de VVE dagdelen worden door de gemeente vergoed. Niet alle peuteropvanglocaties hebben een VVE programma. Ook hebben niet alle gemeenten VVE-geld beschikbaar gesteld. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling Klantadvies. 

opvang regelen