Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >
terug naar het klantadviesoverzicht

Tips, suggesties en klachten

Natuurlijk stellen wij alles in het werk om de opvang van uw kind perfect te laten verlopen. Zowel op de vestiging als op ons centraal bureau. Wij zijn benieuwd of wij daar volgens u ook in slagen. Wat moeten we blijven doen, wat kan volgens u beter? We horen graag van u! Met uw ervaring helpt u ons de kwaliteit van onze kinderopvang te verbeteren. 

Ik heb een tip of suggestie

Heeft u een klacht?

Wij streven naar een hoge kwaliteit, toch kan het voor komen dat er iets gebeurt waar u vragen, opmerkingen of een klacht over heeft. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerkers en/of manager.

Wordt uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost of is de aard van de klacht van een dusdanige aard en omvang dat u deze niet wilt of kunt bespreken met de direct betrokkenen cq. manager, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Doomijn. Zij is te bereiken via email: klachtenfunctionaris@doomijn.nl. Mocht de interne behandeling van de klacht niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich richten tot Klachtloket Kinderopvang of het geschil aanmelden bij De Geschillencommissie in Den Haag.