Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >
terug naar het klantadviesoverzicht

Aanmelden voor oudercommissie

Wil je actief betrokken zijn bij je peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan de locale oudercommissie of de centrale cliëntenraad. 

Een oudercommissie bestaat uit ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie en heeft formeel invloed op het beleid. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur van Doomijn.

aanmelden voor de oudercommissie