Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >
terug naar het klantadviesoverzicht

Tarieven en toeslagen

De kinderopvang van Doomijn voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang voorschrijft. Daarmee komt onze kinderopvang in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Deze tegemoetkoming heet kinderopvangtoeslag. Een groot deel van de kosten voor kinderopvang kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst in de vorm van deze toeslag. U dient daarvoor aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op deze pagina leest u meer informatie over onze tarieven en over de kinderopvangtoeslag. Klikt u daarvoor in het linkermenu op het onderwerp van uw keuze.