terug naar het klantadviesoverzicht

Algemene voorwaarden

Doomijn kinderopvang werkt volgens de algemene voorwaarden voor kinderopvang, dagopvang en buitenschoolse opvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang.