Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >
terug naar het klantadviesoverzicht

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid in de kosten van de kinderopvang. Je kunt kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder andere af van je inkomen en leefsituatie. Kinderopvangtoeslag dient binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat aangevraagd te worden. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je kinderopvangtoeslag mis.

Heb ik recht op toeslag?

Wanneer je gebruik maakt van kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang van Doomijn, kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, dienen jij en je eventuele partner aan een aantal wettelijke voorwaarden te voldoen:

  • je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate;
  • je kind staat op je woonadres ingeschreven;
  • jij en je partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • jij en je  eventuele partner werken, studeren of volgen een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Je kunt daar tevens een proefberekening laten maken en kinderopvangtoeslag direct aanvragen.