Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >
terug naar het klantadviesoverzicht

Meest gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een lijst met de meest gestelde vragen die betrekking hebben op kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. In het linkermenu kunt u een categoriekeuze maken. Wanneer u vervolgens op één van de vragen klikt komt u direct bij het antwoord op de vraag.

 

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden voor de peuterspeelzaal en wanneer start de opvang?

U kunt uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal wanneer het kind 1,5 jaar oud is. Zodra er een plek beschikbaar is worden u en uw kind uitgenodigd op de peuterspeelzaal. Dat kan vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar oud is. Als er (nog) geen plaatsingsmogelijkheden zijn, kan het voorkomen dat de startdatum iets later ligt. Onze afdeling Klantadvies brengt u daar in dat geval van op de hoogte.

Wat kost de peuterspeelzaal?

De kosten voor de peuterspeelzaal noemen wij "de ouderbijdrage". De hoogte hiervan is afhankelijk van uw bruto gezinsinkomen en van de gemeente waarin u woont. Onder "Tarieven" vindt u meer informatie over de ouderbijdrage van uw peuterspeelzaal.

Wanneer is de peuterspeelzaal open?

De peuterspeelzaal is tijdens 40 schoolweken geopend.

Mag ik een keer komen kijken op de peuterspeelzaal?

Als uw kind voor het eerste bij ons komt spelen, krijgt het eerst rustig de tijd om te wennen. Omdat ieder kind weer anders is spreken we in overleg met u af wat voor uw kind de beste manier om te wennen is. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u de eerste keer een deel van de ochtend bij uw kind blijft. Overigens bent u ook na het wennen van harte welkom om af en toe te komen kijken hoe het met uw kind gaat.

Kan mijn kind meer dan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal?

Soms is het voor een kind om sociale of medische redenen nodig om meer dan 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen. Wanneer u denkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, neemt u contact op met een betrokken hulpverlening (huisarts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker). De hulpverlener kan een zogenaamd VVE formulier invullen (Vroege Voorschoolse Educatie). Na ontvangst van dit formulier mag uw kind, wanneer er plaatsingsmogelijkheden zijn, na de 3e verjaardag 2 extra dagdelen naar de peuterspeelzaal komen. De kosten voor de VVE dagdelen worden door de gemeente vergoed. Niet alle peuterspeelzalen maken gebruik van een VVE programma. U kunt voor meer informatie contact opnemen met onze afdeling Klantadvies.

Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een VVE plaatsing maar u wilt toch graag dat uw kind een 3e of 4e dagdeel naar de peuterspeelzaal komt, neemt u dan contact op met onze afdeling Klantadvies. Bij voldoende beschikbaarheid mag uw kind extra komen. De kosten voor deze extra dagdelen worden niet door de gemeente betaald. U dient deze zelf te betalen. We willen u er wel op attenderen dat kinderen die willen starten bij de peuterspeelzaal voorrang hebben op kinderen die extra dagdelen willen afnemen.

Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen. Kan het dan wel bij een peuterspeelzaal van Doomijn terecht?

Ook kinderen die bij hun ontwikkeling extra aandacht nodig hebben, zijn bij ons van harte welkom. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden. En mocht het nodig zijn, dan werken we daarbij samen met andere organisaties.

Hoe is het contact met ouders geregeld?

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen we er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie met u uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we u graag tijdens gesprekken, organiseren we ouderavonden en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Wat moet ik mijn kind meegegeven naar de peuterspeelzaal?

Wanneer uw kind nog niet zindelijk is verzoeken wij u een schone luier mee te nemen van huis. Wanneer uw kind bezig is met zindelijk te worden is het belangrijk dat u een setje extra kleding meeneemt voorzien van de naam van uw kind.

De richtlijnen over het meegeven van eten en drinken verschillen per peuterspeelzaal. Voordat uw kind voor het eerst komt spelen krijgt u van de medewerkers te horen wat gebruikelijk is op de door u gekozen locatie.

Mijn kind zit op de peuterspeelzaal en gaat binnenkort naar de basisschool, moet ik iets doen?

De overeenkomst voor de peuterspeelzaal loopt door tot en met de 4e verjaardag van uw kind. Wilt u deze periode voor een korte tijd verlengen, neemt u dan tijdig contact op met onze afdeling Klantadvies. Wenst u de plaatsing eerder stop te zetten, bijvoorbeeld omdat uw kind eerder op school begint of omdat uw kind jarig is in een vakantie, dan kunt u een email sturen naar klantadvies@doomijn.nl. U dient daarbij rekening te houden met een opzegtermijn van een maand vanaf de datum dat de email door ons ontvangen is.