Peuterspeelzaal

Het Peuterwoud

Ravelijn 55, Apeldoorn (055) 312 13 07

Op peuterspeelzaal Het Peuterwoud is het fijn en heel gezellig. We zijn gevestigd in wijkcentrum Het Bolwerk, samen met kdv Het Kleine Woud en openbare basisschool Het Woudhuis. Er is hier dus veel plezier en altijd iets te beleven. Precies wat kinderen zo fijn vinden!

Fijn om klein te zijn, heerlijk om te groeien!

We hebben een heerlijke plek hier in Het Bolwerk. In onze ruimte, die we delen met bso Het Grote Woud, kunnen we alle kanten op. Samen dansen en zingen, spelen met alle spullen en materialen die we voor handen hebben en samen leren over de leukste en leerzaamste thema’s. Daar beginnen we elke ochtend mee. Dat vinden we een belangrijk en vooral heel fijn moment. En daarna gaan we op ontdekking. Spelen in de poppenhoek of de bouwhoek, op verkenning in de boekenhoek of op aan de slag met onze creativiteit in het atelier. Knutselen, knippen en plakken, het kan er allemaal!

“Bij alles wat we doen en beleven, staan ieders eigen tempo en eigen manier voorop. Daar groeien kinderen van!”
Anne, pedagogisch medewerker

Zandtaartjes en kastelen

Buiten kunnen we óók vrijuit bewegen, want we hebben alle ruimte om te rennen en ravotten, te klimmen en klauteren en om samen plantjes en beestjes te ontdekken. Glijden op de glijbaan, zandtaartjes bakken of kastelen bouwen in de zandbak? Het kan en het mag!

Bij alles wat we doen en beleven, staan ieders eigen tempo en eigen manier voorop. Doen wat je al kunt en doen wat je wilt, daar gaat het om. Natuurlijk met respect en waardering voor elkaar. En met heel veel plezier!

Ons team

Een team van enthousiaste medewerkers

Otto van Dijck manager
Werkwijze

Methode Kaleidoscoop - Ontwikkelingsvolgmodel

Op deze locatie werken we met de methode Kaleidoscoop of elementen er uit. Dit is een methode, die ‘actief leren’ stimuleert vanuit een rijke leeromgeving ingedeeld in aantrekkelijke hoeken en met veel aandacht voor taalontwikkeling. Kinderen zijn van natura nu eenmaal nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Kaleidoscoop is daar helemaal op gericht. Wij merken elke dag dat als kinderen in aanraking komen met nieuwe materialen, gebeurtenissen, ideeën en mensen, ze als vanzelf kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Dit leerproces stimuleren we door elk kind steeds weer meer nieuwe uitdagingen aan te bieden, zodat het zich spelenderwijs kan ontwikkelen. We werken met een ontwikkelingsvolgmodel, dat op de basisschool wordt voortgezet. Daarnaast krijgen kinderen die naar de basisschool gaan een verslag mee. Daarin vertellen de pedagogisch medewerkers over hun ervaringen met het kind, wat het allemaal al kan en waar het van houdt. Dankzij het verslag kan de nieuwe meester of juf meteen aansluiten op reeds opgedane vaardigheden. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over hun kind. Uiteraard kunnen ouders zelf ook altijd om een gesprek vragen.

Tarieven

Tarieven peuterspeelzaal Apeldoorn 2018

Samen op verkenning en ontdekking. Steeds een stap verder, vanuit wie je bent en wat je kunt. Bij Doomijn doen we dit met elkaar elke dag weer. Onze medewerkers hebben hierin een onmisbare rol. Zij oefenen liefdevol, geduldig, zorgzaam, betrokken en competent hun vak uit. Wij stimuleren hen zichzelf te blijven ontwikkelen zodat zij opgedane kennis en continue groei kunnen doorgeven aan uw kind(eren). Wij zijn trots op onze medewerkers, zij zetten de kwaliteit van dienstverlening neer die u ervaart. Wij blijven in deze kwaliteit investeren, niet alleen omdat dit vanuit wetgeving moet, maar ook omdat wij dit vanzelfsprekend vinden.

Om onze diensten aan te kunnen blijven bieden zoals u gewend bent en de lijn van ontwikkeling, service en kwaliteit door te zetten, verhoogt Doomijn per 1 januari 2018 het uurtarief van de peuterspeelzaal naar € 8,70.

 

Peuterspeelzaal (uur)tarief
Regulier per dagdeel - per maand € 61,55
VVE voor 3 dagdelen p/w - per maand € 12,75
WKO per uur - afname per dagdeel van 3,5 uur € 8,70
Downloads

Inspectierapport peuterspeelzaal Het Peuterwoud