Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Peuterspeelzaal

Het Peuterwoud

Ravelijn 55, Apeldoorn (055) 312 13 07

Op peuterspeelzaal Het Peuterwoud is het fijn en heel gezellig. We zijn gevestigd in wijkcentrum Het Bolwerk, samen met kinderdagverblijf Het Kleine Woud, openbare basisschool Het Woudhuis en bso Het Grote Woud. Er is hier dus veel plezier en altijd iets te beleven. Precies wat kinderen zo fijn vinden!

Fijn om klein te zijn, heerlijk om te groeien!

We hebben een heerlijke plek hier in Het Bolwerk. In onze ruimte, die we delen met bso Het Grote Woud, kunnen we alle kanten op. Samen dansen en zingen, spelen met alle spullen en materialen die we voor handen hebben en samen leren over de leukste en leerzaamste thema’s. Daar beginnen we elke ochtend mee. Dat vinden we een belangrijk en vooral heel fijn moment. En daarna gaan we op ontdekking. Spelen in de poppenhoek of de bouwhoek, op verkenning in de boekenhoek of op aan de slag met onze creativiteit in het atelier. Knutselen, knippen en plakken, het kan er allemaal!

“Bij alles wat we doen en beleven, staan ieders eigen tempo en eigen manier voorop. Daar groeien kinderen van!”
Anne, pedagogisch medewerker

Zandtaartjes en kastelen

Buiten kunnen we óók vrijuit bewegen, want we hebben alle ruimte om te rennen en ravotten, te klimmen en klauteren en om samen plantjes en beestjes te ontdekken. Glijden op de glijbaan, zandtaartjes bakken of kastelen bouwen in de zandbak? Het kan en het mag!

Bij alles wat we doen en beleven, staan ieders eigen tempo en eigen manier voorop. Doen wat je al kunt en doen wat je wilt, daar gaat het om. Natuurlijk met respect en waardering voor elkaar. En met heel veel plezier!

Op deze locatie

Bij ons vind je ook:

kinderdagverblijf het kleine woud

buitenschoolse opvang het grote woud

Ons team

Een team van enthousiaste medewerkers

Martin van Ommen manager
Werkwijze

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen.

ontdek meer
Tarieven

Tarief Reguliere Peuteropvang

Samen op verkenning en ontdekking. Steeds een stap verder, vanuit wie je bent en wat je kunt. Bij Doomijn doen we dit met elkaar elke dag weer. Onze medewerkers hebben hierin een onmisbare rol. Zij oefenen liefdevol, geduldig, zorgzaam, betrokken en competent hun vak uit. Wij stimuleren hen zichzelf te blijven ontwikkelen zodat zij opgedane kennis en continue groei kunnen doorgeven aan uw kind(eren). Wij zijn trots op onze medewerkers, zij zetten de kwaliteit van dienstverlening neer die u ervaart. Wij blijven in deze kwaliteit investeren, niet alleen omdat dit vanuit wetgeving moet, maar ook omdat wij dit vanzelfsprekend vinden.

Om onze diensten aan te kunnen blijven bieden zoals u gewend bent en de lijn van ontwikkeling, service en kwaliteit door te zetten, verhoogt Doomijn per 1 januari 2021 het uurtarief van de peuterspeelzaal naar € 10,41 voor 41 weken in het jaar.

Peuterspeelzaal (uur)tarief
WKO per uur - afname per dagdeel van 3,5 uur € 10,41
Downloads

Inspectierapport peuterspeelzaal Het Peuterwoud