Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Peuterspeelzaal

De Toermalijn

Citroenvlinder 77, Apeldoorn 06 13 11 76 32 / 06 13 19 18 09

In het hart van de wijk Zuidbroek in Apeldoorn en midden in multifunctioneel centrum Het Kristal: hier vind je Peuteropvang De Toermalijn. Een heerlijke en gezellige plek om te ontdekken wat de wereld allemaal te bieden heeft..

Een wereld vol mogelijkheden en plezier!

We hebben het goed voor elkaar bij De Toermalijn. We worden namelijk omringd door mogelijkheden. In ons gebouw zitten vier scholen waaronder Dalton Sterrenschool De Vliegenier en PCBO De Diamant met wie we nauw samenwerken. We spelen samen binnen en buiten. Dat is naast heel gezellig ook leerzaam. We ontdekken hoe leuk het is om hier straks naar een van de scholen te gaan. We maken zelfs al vriendjes! Bij peuteropvang De Toermalijn hebben we groepen met een specifiek VVE aanbod en regulier peuteraanbod. Voor de VVE groepen is Dalton Sterrenschool De Vliegenier de koppelschool.

“Een heerlijke en gezellige plek om te ontdekken wat de wereld allemaal te bieden heeft!”
Ilse, pedagogisch medewerker

Onze peuterspeelzaal heeft twee ruimtes die pal naast elkaar liggen. We hebben dus alle ruimte en vrijheid om te bewegen en om op verkenning te gaan. Vooral dat laatste doen we graag. Sterker nog: zo leren we wat het is om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn. Samenwerken vinden we ook fijn. Dat gaat allemaal spelenderwijs via Kaleidoscoop, de VVE methode waarmee we de wereld op onze eigen manier kunnen ervaren en beleven. 

Dankzij mooie programma’s en structuren biedt onze opvang een herkenbare en vertrouwde omgeving. Gezonde regelmaat dus. Kinderen weten zelf trouwens precies wat ze leuk en spannend vinden. Dus er is ook alle ruimte voor eigen wensen en ideeën. En die zijn altijd verrassend gezellig. Kom dus gauw eens kijken in onze wereld vol mogelijkheden en plezier!

Doorgaande leerlijn

Doomijn Kinderopvang werkt voor deze locatie onder andere samen met Dalton Sterrenschool De Vliegenier en PCBO De Diamant volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Samen bieden we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Zowel in het onderwijs als de kinderopvang is er veel aandacht voor eigen ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid. Dit maakt de stap naar de basisschool straks klein.

Op deze locatie

Bij ons vind je ook:

Buitenschoolse opvang de Toermalijn Dependance

Ons team

Een team van enthousiaste medewerkers

Marijke van Meer manager
Werkwijze

Methode Kaleidoscoop - Ontwikkelingsvolgmodel

Op deze locatie werken we met de methode Kaleidoscoop of elementen er uit. Dit is een methode, die ‘actief leren’ stimuleert vanuit een rijke leeromgeving ingedeeld in aantrekkelijke hoeken en met veel aandacht voor taalontwikkeling. Kinderen zijn van natura nu eenmaal nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Kaleidoscoop is daar helemaal op gericht. Wij merken elke dag dat als kinderen in aanraking komen met nieuwe materialen, gebeurtenissen, ideeën en mensen, ze als vanzelf kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Dit leerproces stimuleren we door elk kind steeds weer meer nieuwe uitdagingen aan te bieden, zodat het zich spelenderwijs kan ontwikkelen. We werken met een ontwikkelingsvolgmodel, dat op de basisschool wordt voortgezet. Daarnaast krijgen kinderen die naar de basisschool gaan een verslag mee. Daarin vertellen de pedagogisch medewerkers over hun ervaringen met het kind, wat het allemaal al kan en waar het van houdt. Dankzij het verslag kan de nieuwe meester of juf meteen aansluiten op reeds opgedane vaardigheden. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over hun kind. Uiteraard kunnen ouders zelf ook altijd om een gesprek vragen.

Tarieven

Tarief Reguliere Peuteropvang

Samen op verkenning en ontdekking. Steeds een stap verder, vanuit wie je bent en wat je kunt. Bij Doomijn doen we dit met elkaar elke dag weer. Onze medewerkers hebben hierin een onmisbare rol. Zij oefenen liefdevol, geduldig, zorgzaam, betrokken en competent hun vak uit. Wij stimuleren hen zichzelf te blijven ontwikkelen zodat zij opgedane kennis en continue groei kunnen doorgeven aan uw kind(eren). Wij zijn trots op onze medewerkers, zij zetten de kwaliteit van dienstverlening neer die u ervaart. Wij blijven in deze kwaliteit investeren, niet alleen omdat dit vanuit wetgeving moet, maar ook omdat wij dit vanzelfsprekend vinden.

Om onze diensten aan te kunnen blijven bieden zoals u gewend bent en de lijn van ontwikkeling, service en kwaliteit door te zetten, verhoogt Doomijn per 1 januari 2021 het uurtarief van de peuterspeelzaal naar € 10,41 voor 41 weken in het jaar.

Peuterspeelzaal (uur)tarief
WKO per uur - afname per dagdeel van 3,5 uur € 10,41