Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Peuterspeelzaal

Meidoornstraat

Meidoornstraat 33, De Blesse 06 41 16 73 52/ (0561) 87 05 12

Ieder kind is uniek, in karakter, temperament en tempo van ontwikkeling. Je mag zijn wie je bent! Samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving, dat kan bij peuterspeelzaal Meidoornstraat.

 

Samen ontdekken, samen groeien

We zijn gevestigd in OBS Dorpsschool De Blesse. Hier hebben we een eigen speelruimte met verschillende speelhoeken, waar je kunt bouwen, koken, puzzelen of knutselen. In de themahoek valt ook altijd wel iets nieuws te ontdekken, daar zorgen we voor. Ontdekken doen we niet alleen binnen maar natuurlijk ook buiten op onze ruime speelplaats. Bij slecht weer kunnen we ook in de gymzaal terecht waar we lekker kunnen bewegen. Samen ontdekken en groeien we in een vertrouwde en ongedwongen sfeer waarbij vooral plezier voorop staat. Peuters zijn welkom bij ons vanaf 2 jaar. Opgeven kan vanaf 1½ jaar.

 

Bij ons gebeurt er elke dag iets leuks.

Fotomomenten Peuterspeelzaal Meidoornstraat

Thema verk...
28 februari 2020

Thema verkeer: wij hebben onze eigen verkeersborden gemaakt!

De kindere...
7 februari 2020

De kinderen zijn bezig met het thema: 'mensen, jij en ik!'

Scheuren e...
13 december 2019

Scheuren en plakken, een goede oefening voor de fijne motoriek.

Ons team

Een team van enthousiaste medewerkers

Nicolette de Koe - Houtsma pedagogisch medewerker
Maaike Boomsma manager
Werkwijze

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen.

ontdek meer
Tarieven

Gemeente Weststellingwerf

Uw kind is van harte welkom op één van de Doomijn peuterspeelzalen in de gemeente Weststellingwerf. Hier staan aandacht, plezier en ontwikkeling tijdens de voorschoolse jaren voorop. De kosten voor de peuterspeelzaal hangen af van uw inkomenssituatie. In onderstaande download vindt u de informatie die voor u van toepassing is.
Indien u (beiden) werkt en/of studeert dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. U betaalt dan een bruto uurtarief van € 8,46.
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan betaalt u de ouderbijdrage volgens de gemeentelijke ouderbijdragetabel.
 

Peuterspeelzaal (uur)tarief
peuterspeelzaal onder wet kinderopvang € 8,46 (maandbedrag zie download)
maandelijkse ouderbijdrage zie download