Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Peuterspeelzaal

Oranje Nassaulaan

Oranje Nassaulaan 51, Wolvega (0561) 870 522

Op deze bijzondere locatie gaat het vooral om ontdekken en beleven. Onze peuterspeelzaal ligt dan ook op één van de mooiste plekjes van Wolvega.

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen

Piramide

Jonge kinderen leren het best terwijl ze spelen. Dat idee staat centraal bij de Piramide methode, ontwikkeld door Cito voor kinderen van 0 tot 7 jaar. De methode geeft kinderen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en legt een goede basis voor later. Piramide bestaat uit twaalf wisselende thema’s die ieder schooljaar terugkomen en aansluiten bij de interesses en leeftijden.


Omdat ieder kind anders is, werken we met verschillende varianten van de methode. Zo is er een intensieve variant voor kinderen met een achterstand in taal of op sociaal gebied. Onze medewerkers zijn hierin speciaal getraind en weten precies wanneer er extra aandacht en voorbereiding nodig is. Betrokkenheid van de ouders is een belangrijk onderdeel van de Piramide-methode. We zijn immers partners in opvoeding
 

Bij ons gebeurt er elke dag iets leuks.

Fotomomenten Peuterspeelzaal Oranje Nassaulaan

De peuters...
15 december 2020

De peuters hebben heel veel kerstkaartjes geknutseld. De meeste hiervan brachten we naar Zorgcentrum Wilgenstede, waar ze worden uitgedeeld aan alle bewoners.

Sint is ge...
1 december 2020

Sint is geweest! Hij heeft wat in onze stoomboten gestopt

Lekker spe...
23 oktober 2020

Lekker spelen met mais!

Ons team

Een team van enthousiaste medewerkers

Ina Hulzinga pedagogisch medewerker
Maaike Boomsma manager