Coronavirus en opvang bij Doomijn. Meer informatie >

Peuterspeelzaal

Papaverweg

Papaverweg 59, Zwolle (038) 422 44 23

Een knusse omgeving geeft een vertrouwd gevoel. Onze opvang is dan ook een fijne plek om te zijn. Onze peutergroep is een uitdaging en avontuur voor de peuters. Daar zorgt ons vaste team voor, met veel plezier.

 

Groeien, boeien en plezier maken

Ontdekken en verkennen doen we zoveel en zo vaak als ‘t maar kan. Wandelen in park De Stins, spelen en verhalen bedenken rondom het grote speelkasteel. Schapenboederij De Vreugdenhoeve is helemaal een belevenis. Maar dichtbij is het ook heerlijk. In de zandbak op onze speelplaats bouwen we onze eigen kastelen en op het fietscircuit blijven we lekker in beweging. En als ‘t weer een keertje niet meewerkt spelen we binnen spelletjes of bedenken en doen we samen de leerzaamste - en gekste! - dingen rondom de leukste thema’s.

"Het is een genot om mijn kind zo veel plezier te zien maken"
Vader van Jeroen

Eigenlijk is het elke dag dikke pret. Soms zijn de ochtenden echt te kort. Maar dan gaan we morgen gewoon weer verder waar we vandaag gebleven waren.

Voor- en vroegschoolse educatie

Bij peuterspeelzaal Papaverweg bieden we extra aandacht aan kinderen met een taalachterstand. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. 

We bieden een gestructureerd dagritme voor duidelijkheid en houvast, dat is voor de kinderen wel net zo fijn! Spelend leren en ontwikkelen, plezier, inspelen op talenten en interesses van de kinderen staat bij ons voorop! We bieden een gaverieerd, uitdagend aanbod waarbij we onder andere creativiteit, taal en rekenen en muzikaliteit stimuleren.  

Op deze locatie

Bij ons vind je ook

Kinderdagverblijf Papaverweg

Buitenschoolse opvang Papaverweg

Bij ons gebeurt er elke dag iets leuks.

Fotomomenten Peuterspeelzaal Papaverweg

Het thema...
26 augustus 2020

Het thema 'Mensen' gaat binnenkort van start. Een thema met veel leuke interessante activiteiten: kijken naar jezelf en anderen, veel bewegen met leuke liedjes. Wij hebben er zin in! Jullie ook?

De zomerva...
14 augustus 2020

De zomervakantie is bijna afgelopen. Wij kijken er naar uit alle kinderen en ouders weer te zien en alle zomerse vakantieverhalen te horen. Wij zijn benieuwd wat jullie allemaal meegemaakt hebben.

Deze week...
29 juni 2020

Deze week maken we er nog een leuke week van met een picknick met lekkere dingen op het speelplein. Ook krijgen de kinderen een klein cadeautje mee om thuis mee te spelen tijdens de zomervakantie.

Ons team

Een team van enthousiaste medewerkers

Minja Molenaar pedagogisch medewerker
Karen Borst manager
Werkwijze

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen.

ontdek meer
Tarieven

Gemeente Zwolle

Jouw kind is van harte welkom op één van de Doomijn peuterspeelzalen in de gemeente Zwolle. Hier staan aandacht, plezier en ontwikkeling tijdens de voorschoolse jaren voorop. De kosten voor de peuterspeelzaal hangen af van jouw inkomenssituatie. In onderstaande download vind je de informatie die voor jou van toepassing is.
Indien je (beiden) werkt en/of studeert dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Deze kan je aanvragen bij de Belastingdienst. Je betaalt dan een bruto uurtarief van € 9,43.
Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan betaal je de ouderbijdrage volgens de gemeentelijke ouderbijdragetabel.
 

Peuterspeelzaal (uur)tarief
peuterspeelzaal onder wet kinderopvang € 9,43 (maandbedrag zie download)
gemeentelijke ouderbijdrage zie download