Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Peuterspeelzaal

Sportlaan

Sportlaan 8, Zwolle (038) 420 40 01

Wij zijn een gezellige en enorm kleurrijke VVE-peuteropvang. We zitten namelijk in Integraal Kind Centrum (IKC) ‘Het Festival’ en dat betekent veel plezier! Met elkaar en met de kinderen van het kinderdagverblijf, de bso en de basisschool. Hier voelt ieder zich thuis én op z’n gemak.

 

Helemaal jezelf zijn tussen alle gezelligheid

Onze eigen grote en lichte ruimte is helemaal voor onszelf. Een veilige en vertrouwde basis waar elke dag iets te ontdekken valt. Samen in de kring een spelletje doen, kliederen met verf aan de grote tafel of wijzer worden van leerzame thema’s zoals Mensen, Kunst, Kleur en Vorm. Natuurlijk is er ook tijd om even lekker in weg te kruipen in een hoekje met een puzzel of een boekje. Buiten is het misschien wel het spannendst. We hebben een enorm plein met een glijbaan, een zandbak met een speelhuis. En we gaan ook regelmatig op pad in de wijk.

We werken trouwens met de ‘Kracht van 8’, deze wordt toegepast in het hele IKC. Een prachtige methode waarmee kinderen steeds een beetje meer over elkaar en over zichzelf leren. Een leerzame en vooral heel leuke voorbereiding op later!

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen bij ons voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op onze peuteropvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. Met onze VVE-methode leert ieder kind spelenderwijs wat zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken betekent. En dat in een vertrouwde, leuke en gezellige omgeving: bij peuteropvang Sportlaan!

Op deze locatie

Bij ons vind je ook:

kinderdagverblijf Sportlaan

buitenschoolse opvang Sportlaan

Bij ons gebeurt er elke dag iets leuks.

Fotomomenten Peuterspeelzaal Sportlaan

We zijn be...
15 februari 2021

We zijn bezig met thema: 'wonen'. We hebben foto’s hangen van de huizen van de kinderen en samen kijken we wat we allemaal hebben in onze slaapkamer.

De kindere...
14 december 2020

De kinderen hebben kaarten gemaakt voor alle medewerkers van het Isala ziekenhuis. We sturen een aantal kaarten naar alle afdelingen van het ziekenhuis om ze een hart onder de riem te steken!

Kliederen...
2 december 2020

Kliederen met de baard van Sinterklaas!

Ons team

Een team van enthousiaste medewerkers

Miranda Visserman pedagogisch medewerker
Jennifer Talen pedagogisch medewerker
Karin Appels pedagogisch medewerker
Karen Borst manager
Werkwijze

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen.

ontdek meer
Tarieven

Gemeente Zwolle

Jouw kind is van harte welkom op één van de Doomijn peuterspeelzalen in de gemeente Zwolle. Hier staan aandacht, plezier en ontwikkeling tijdens de voorschoolse jaren voorop. De kosten voor de peuterspeelzaal hangen af van jouw inkomenssituatie. In onderstaande download vind je de informatie die voor jou van toepassing is.
Indien je (beiden) werkt en/of studeert dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Deze kan je aanvragen bij de Belastingdienst. Je betaalt dan een bruto uurtarief van € 9,95.
Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan betaal je de ouderbijdrage volgens de gemeentelijke ouderbijdragetabel.
 

Peuterspeelzaal (uur)tarief
peuterspeelzaal onder wet kinderopvang € 9,95 (maandbedrag zie download)
gemeentelijke ouderbijdrage zie download