Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Opvoeddilemma #21: positief opvoeden

Iedere dinsdag adviseert één van de pedagogisch experts van Doomijn Kinderopvang over een opvoeddilemma. Bij welk opvoeddilemma kun jij wat advies gebruiken? Gebruik het formulier op deze pagina om jouw dilemma in te sturen en wie weet zie je jouw dilemma binnenkort via dit blog en op social media verschijnen. We kregen de volgende vraag binnen: 

'Wij hebben net een baby gekregen en hebben samen al veel gesprekken over de opvoeding. Ik wil een positieve opvoeding, maar mijn vriend vindt een strenge opvoeding veel beter. Ik ben bang dat we hier niet uit komen.'
Kirsten

Uitleg expert Doomijn Kinderopvang

Ook met deze opvoedvraag weet Pedagogisch Beleidsmedewerker Désirée Dobma wel raad: 

'Van de ene op de andere dag, dragen jullie de verantwoordelijkheid voor jullie dochter. En wat nemen jullie die goed, door zo bewust na te denken over de richting die jullie wensen en de keuzes die jullie willen maken. Ik snap heel goed dat het voelt alsof jullie heel erg van elkaar verschillen hierin. En ook dat dit jou verdrietig maakt. Jij, maar ik weet zeker ook je vriend, willen voor dit kleine wezentje het allerbeste. Vanuit jullie eigen ervaringen vinden jullie allebei bepaalde zaken erg belangrijk. Ik ben er van overtuigd dat deze prima te combineren vallen; dat jouw dochter zich veilig voelt, een goed zelfbeeld en veerkracht opbouwt en ook opgroeit tot een volwassene die respect toont. Dit streven we bij Doomijn eigenlijk exact zo na: opgroeien tot een persoon die tevreden is met zichzelf en respectvol kijkt naar de omgeving. Ik zal je eens meenemen hoe wij dit willen bereiken, en ik denk dat zowel jij als je vriend je hierin kunnen vinden.'

  • We laten merken dat we elk kind zien, waarderen en rekening met ze houden. We tonen interesse, troosten, moedigen ze aan en geven het kind aandacht als ze dit nodig hebben. We zorgen ervoor in de buurt en op kindhoogte beschikbaar te zijn. Zo voelt elk kind zich veilig. Een kind dat zich veilig voelt, kan zijn aandacht richten op de omgeving, en vol verwondering nieuwe dingen leren.
  • Kinderen mogen bij ons doen en leren wat ze zelf kunnen en willen. Dit betekent ook leren om probleempjes met bijvoorbeeld je jas aandoen of met elkaar zelf op te lossen, zolang het veilig blijft. Dit geeft de mogelijkheid om te groeien naar zelfstandigheid en leren over consequenties van je eigen keuzes en gedrag. Maar ook in het ontwikkelen van bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.
  • Bij Doomijn gelden 3 heldere afspraken; we doen elkaar geen pijn, we maken niet opzettelijk iets kapot en je zult gestopt worden bij ernstig (dreigend) gevaar. Dit geeft duidelijke kaders voor een kind en bovendien leert elk kind zo met grenzen om te gaan.
  • En doordat de kinderen samen leven in een groep, een wereld in het klein eigenlijk, leren ze ook om zorg en aandacht voor elkaar te hebben. Dit betekent dan bijvoorbeeld soms dat je even moet wachten, of dat een ander kind nu speelt met dat wat jij wil hebben. De pedagogisch medewerkers leven voor welke omgangsvormen passen bij onze cultuur. Zo leert elk kind over een respectvolle omgang met de ander.