Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Oudercommissie

Wil jij bijdrage aan de kwaliteit van de opvang en actief betrokken worden? Dan is het misschien wel wat voor jou om bij de oudercommissie van jouw opvang te gaan. Een oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Zij geven (gevraagd en ongevraagd) advies om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te verbeteren. Ook de communicatie naar ouders speelt hierin een rol.

Als lid van de oudercommissie praat je mee over beleid en over de mate van betrokkenheid van ouders bij verschillende kwesties. Een oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders. In die vorm werk je samen met Doomijn aan een goede opvang.

De oudercommissie kent verschillende functies.

Voorzitter: Bereidt vergaderingen voor, leidt de vergadering en is de vertegenwoordiger van de oudercommissie.

Secretaris: Stuurt uitnodigingen voor vergaderingen met agenda, maakt en verspreidt notulen. Daarbij zorgt hij/zij voor inkomende en uitgaande post/mailingen.

Penningmeester: beheert de middelen van de commissie en stelt jaarlijks een begroting op.

Sommige functies zijn ook met meerdere mensen uitvoerbaar.

Wil jij ook lid worden van een oudercommissie? Meld je dan meteen aan!

Meld je aan voor de oudercommissie