Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Doomijn pedagogiek

Elke dag op verkenning, het is dé manier om groot te worden. En een stukje wijzer natuurlijk. Tijdens die ontdekkingstocht laten we kinderen vrij wanneer het kan en nemen we ze bij de hand als het nodig is. Vanuit onze pedagogische kennis en begeleiding stimuleren we alle kinderen om hun mogelijkheden te ontdekken. Daar hebben wij hele duidelijke ideeën over.

Onze visie op kinderen

Uw kind is uniek en bijzonder, dat bent u ongetwijfeld met ons eens. Zo jong als kinderen zijn hebben ze een eigen karakter, en talenten waarmee ze ver kunnen komen in het leven. Al bij de eerste stapjes gaan ze zelf op ontdekking, want kinderen willen leren, weten en kennismaken met de wereld om hen heen. Door goed naar ze te luisteren en te kijken helpen we ze samen op weg. Zo geven we ze ruimte om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen.

Aanvulling op thuis en school

Hoe breder de horizon, hoe meer er te zien, te ontdekken en te leren is. Wat kinderen meekrijgen van thuis is natuurlijk het meest van waarde en wat ze leren op school is evenzo onmisbaar. Door te kiezen voor goede en vertrouwde opvang wordt de belevingswereld echter nóg groter. Meer aandacht, meer ruimte voor ontwikkeling en meer plezier. Doomijn ziet opvang daarom als een verrijking, als een leerzame aanvulling op thuis en school.

Groei, eigenheid en verbinding

Echt groeien doen kinderen in een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich thuis voelen. Zo’n omgeving ontstaat uit vertrouwen en verbinding. De pedagogisch medewerkers en betrokken leidsters van Doomijn maken die verbindingen. Via individuele aandacht voor ieder kind, maar ook door in direct contact te staan met ouders en de omgeving. De combinatie van thuis, school en onze opvang zien wij als dé basis voor eigenheid en onbegrensd groeien.

Kwaliteit

Kinderen en ouders moeten kunnen vertrouwen op een omgeving die goed voelt en goed is. Onze opvang voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Veiligheid, hygiëne en gezondheid zijn bij ons dan ook goed geregeld. Pedagogisch medewerkers van Doomijn zijn - voor ons vanzelfsprekend - gediplomeerd, deskundig en betrokken.

Om onze kwaliteit continu te toetsen en te borgen kunnen ouders zich opgeven voor een Ouderwerkgroep of voor de Centrale Cliëntenraad. Zo halen we samen het beste uit onze opvang en uit onze kinderen.

opvang regelen