Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Onze missie en visie

Visie

Ieder kind wordt geboren met talenten, mogelijkheden en een eigen karakter. Die eigenheid is het meest waardevolle bezit en geeft richting aan hun toekomst. Het is het uitgangspunt voor de manier waarop wij, in relatie tot ons pedagogisch beleid, invulling geven aan onze opvang.

Kinderen groeien wanneer je ze alle ruimte geeft om zichzelf, de mensen en de wereld om hen heen te verkennen. Ze leren terwijl ze spelen, ze ontwikkelen terwijl ze ontdekken. Bij Doomijn begeleiden we ze met stimulerende activiteiten en doordachte methodes, in een omgeving waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Omdat kinderen daar, volgens ons, recht op hebben.

Door naast de ouders te staan en elkaar te leren kennen, leveren wij zo een belangrijke en waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling en opvoeding. De vraag van de ouder is daarbij richtinggevend voor onze dienstverlening.

Missie

Wij willen dat alle kinderen van 0 tot 13 jaar bij ons een fijne tijd hebben, in een veilige en leerzame omgeving. Ze krijgen alle kansen om te groeien en te ontwikkelen tot wie ze zijn. Daarbij passen we ons aan en bewegen we mee met elke leeftijd en ontwikkelingsfase. Zo zijn we werkelijk van betekenis voor de levens en toekomst van de kinderen.

Als onderdeel van Travers zijn we eveneens, en vooral ook, van betekenis voor onze (directe) sociale en maatschappelijke omgeving. We werken doorlopend aan leefbare en veilige wijken met goede voorzieningen, met een groot netwerk van opvanglocaties, buurtcentra en lokale activiteiten en initiatieven.

Naast het leggen van waardevolle maatschappelijke verbindingen is en doet Travers veel meer. Wilt u meer weten over de organisatie? Neem dan eens een kijkje op www.travers.nl

opvang regelen