Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Werkwijze

Bij Doomijn vinden we dat opvang moet bijdragen aan groei en ontwikkeling. Wat de kinderen thuis en op school meekrijgen, vullen wij aan. Met plezier, avontuur en een fijne, leerzame omgeving. Onze pedagogische werkwijze vormt daarbij zowel de basis als het uitgangspunt.

"Doomijn is voor mijn kind een waardevolle aanvulling op thuis en school"
Dorien, moeder van Rob (8 jaar)

Met activiteiten en methodes die stimuleren en inspireren laten we kinderen hun talenten en interesses ontdekken. We kijken en luisteren, bieden prikkels en ideeën, we halen de wereld dichtbij en gaan samen op ontdekking.

kindjes aan tafel doomijn

BOS (Bewust Ontwikkelingsgebieden Stimuleren)

Zo jong als kinderen zijn, zo graag willen ze leren. Die natuurlijke nieuwsgierigheid zit in ieder kind. En die moet je voeden, met leuke uitdagingen en gerichte activiteiten. Om elk ontwikkelingsgebied te prikkelen en om onze medewerkers daarin te ondersteunen hebben we bij Doomijn de BOS-methode ontwikkeld.

Vanuit wisselende thema’s stimuleren we de ontwikkeling op ieder vlak: sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en creatief. Zo ontdekken kinderen in elke leeftijdsgroep op een verrassende en spannende manier wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Voor baby’s hebben we de methode aangepast naar een zintuigelijke ervaring, waarbij ze door te voelen, te horen en te ruiken voorzichtig kennismaken met de wereld.

Uk & Puk

Een totaalprogramma voor de allerkleinsten in onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Met deze vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) stimuleren we de ontwikkeling in het vroegste stadium. Daarmee vergroten we de onderwijskansen van ieder kind, met name ook wanneer er een achterstand geconstateerd is. Zo zijn we er al vroeg bij.

De belevingswereld van kinderen van 0 tot 4 jaar is het uitgangspunt voor Uk & Puk. De vrolijke handpop Puk vertelt herkenbare verhalen en maakt mee wat de kleintjes zelf ook ervaren. Elke activiteit is gericht op de groep of op het individu. Zo stimuleren we heel gericht taal-, spraak- en rekenvaardigheden, maar ook de belangrijke sociaal-emotionele en zintuigelijke ontwikkeling. Interactie en samen doen, daar gaat het om met Uk & Puk.

Piramide

Jonge kinderen leren het best terwijl ze spelen. Dat idee staat centraal bij de Piramide methode, ontwikkeld door Cito voor kinderen van 0 tot 7 jaar. De methode geeft kinderen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en legt een goede basis voor later. Piramide bestaat uit twaalf wisselende thema’s die ieder schooljaar terugkomen en aansluiten bij de interesses en leeftijden.

Omdat ieder kind anders is, werken we met verschillende varianten van de methode. Zo is er een intensieve variant voor kinderen met een achterstand in taal of op sociaal gebied. Onze medewerkers zijn hierin speciaal getraind en weten precies wanneer er extra aandacht en voorbereiding nodig is. Betrokkenheid van de ouders is een belangrijk onderdeel van de Piramide-methode. We zijn immers partners in opvoeding.

Kindvolgsysteem

Kinderen worden als ontdekkers geboren. Ze zoeken hun eigen avonturen en ontwikkelen zich zelf. Al spelend worden ze wijzer en vinden ze uit wat ze wel en niet leuk vinden, en wat ze wel en (nog) niet kunnen. Om inzicht te krijgen in ieder kind en in wat ze nodig hebben om optimaal te leren en te groeien, ontwikkelde Doomijn het kindvolgsysteem ‘Kijk hoe ik groei’.

Hiermee kijken onze medewerkers gericht naar uw kind. Ze weten waar ze naar moeten kijken en luisteren. Zo krijgen ze een goed beeld van de ontwikkeling en worden zowel talenten als aandachtspunten vroegtijdig opgemerkt. Zo wordt duidelijk wat elk kind nodig heeft om verder te kunnen groeien en om elke dag een stukje wijzer te worden. Ieder in zijn eigen tempo en op z’n eigen manier.

Ouderportaal: mijndoomijn

Wij werken met mijndoomijn: een beveiligd online ouderportaal met bijbehorende app. Op dit portaal laten wij met foto's en verhalen zien wat kinderen ontdekken en beleven bij Doomijn. Bovendien worden de dagelijkse administratieve taken van onze medewerkers via mijndoomijn zo eenvoudig en digitaal mogelijk gemaakt, zodat er nog meer tijd voor de kinderen is.

Meer over mijndoomijn

opvang regelen