Overname Kinderopvang OOK in Apeldoorn

Stichting Travers versterkt de kinderopvang in Apeldoorn door overname van Kinderopvang OOK.

Doomijn, de kinderopvang van Travers, heeft per 7  juni alle activiteiten van Kinderopvang OOK overgenomen. Daarmee wordt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor alle kinderen en hun ouders in Apeldoorn en omstreken versterkt. Doomijn ziet evenals Kinderopvang OOK de kinderopvang als een maatschappelijke voorziening die toegankelijk moet zijn voor alle kinderen.

Voor kinderen en hun ouders in Apeldoorn verandert er niets. Zij houden dezelfde locatie en de voor hen vertrouwde pedagogisch medewerkers.

Voor de medewerkers van Kinderopvang OOK eindigt een lastige periode van onduidelijkheid over de toekomst.

Met deze samenvoeging van activiteiten ontstaat een krachtige speler in het sociale domein in de noordelijke regio’s. Travers is van mening dat al haar activiteiten, waaronder kinderopvang, bijdragen aan versterking van de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen. Travers beoogt samenwerking met andere partijen waaronder het onderwijs. Een doorgaande lijn voor nul tot 12-jarigen is een van de doelstellingen die zowel Doomijn als kinderopvang OOK nastreven.