Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Profiel pedagogisch medewerker

Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Wij zien onze kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Op meer dan 200 locaties en met ruim 800 medewerkers vervullen wij elke dag onze rol als partner in opvoeding.

Onze kinderopvang bestaat uit:

  • Kinderdagverblijven voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met zowel horizontale als verticale groepen, dit verschilt per locatie.
  • Peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op diverse peuteropvang locaties van Doomijn wordt met een VVE-methode gewerkt, bijv. Piramide, Uk en Puk of Kaleidoscoop.
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Met leeftijdsgebonden groepen, bijvoorbeeld 4 tot 8 jaar en 8 tot 12 jaar, dit verschilt per locatie. Daarnaast wordt er tijdens vakanties op verschillende locaties centrale vakantie opvang (cvo) geregeld. Het werken op een voor- en/of tussenschoolse opvang kan ook onderdeel zijn van het werken op een buitenschoolse opvang.

Onze kinderdagverblijven, peuteropvang én buitenschoolse opvang vormen een waardevolle aanvulling op wat kinderen thuis en op school meekrijgen. Bij Doomijn zijn alle kinderen in goede handen en krijgen ze alle ruimte om zichzelf en hun omgeving te ontdekken. Vanuit eigen talenten en karakter: vanuit wie ze zijn. Als pedagogisch medewerker speel jij hierin een grote rol.

Jouw rol als opvoedkundig professional bij Doomijn

Zie jij jezelf een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van kinderen? Ben jij creatief en enthousiast? Dan ligt er een uitdaging als pedagogisch medewerker op je te wachten!  Samen met je collega’s en in samenspraak met de ouders ben je verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van kinderen.

Je geeft ieder kind een fijne plek door een warme, veilige en stimulerende omgeving te creëren. Maar dat niet alleen: je wil de leefwereld van elk kind laten groeien. Je bent creatief en stimuleert brede ontwikkeling. Daarnaast vindt Doomijn het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Met het pedagogisch beleidsplan van Doomijn als richtlijn bied je tal van individuele en groepsactiviteiten, waardoor kinderen het leuk hebben en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Heb jij het in je?

We zoeken een enthousiaste, warme opvoedkundig professional; je bent een netwerker, sterk en spontaan, kan goed samenwerken en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je beschikt over natuurlijk overwicht; het bieden van rust en structuur op een groep is voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over minimaal een kindgericht mbo niveau 3 diploma zoals genoemd in de cao Kinderopvang. Je bent flexibel inzetbaar en kunt werken met digitale programma’s en apps zoals Excel en het ouderportaal.

Doomijn als werkgever: een bron van groei

We vinden het belangrijk dat niet alleen de kinderen op onze locaties groeien, maar dat ook jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Bij Doomijn bieden we je scholings- en cursusmogelijkheden via de Travers Academie. Tijdens je werk word je ondersteund door vakdocenten.

Binnen Doomijn is de cao Kinderopvang van toepassing. Je wordt daarbij ingeschaald in schaal 6. De trede is afhankelijk van je ervaring in de kinderopvang. Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op verlenging. Meedraaien op een locatie is onderdeel van de sollicitatieprocedure.