Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Terug naar de kinderopvang

Wekenlang moesten de deuren dicht blijven. Geen vrolijke kinderstemmen, onaangeroerd speelgoed en verlaten pleinen. Wat niet voor te stellen was, gebeurde tóch: tot nader order ging de kinderopvang dicht. Groot was de opluchting bij medewerkers, ouders en kinderen toen de locaties op maandag 11 mei eindelijk weer open mochten. Maar ook even spannend; want hoe gaat dat met het ‘nieuwe normaal’? Manuela Spaninks, directeur van Doomijn Kinderopvang, blikt terug en vooruit.

“De eerste weken waren hectisch. Normaal gesproken vangen we ruim zesduizend kinderen per dag op; voor het afschalen daarvan moesten we alle zeilen bijzetten. We belden ouders met de vraag of zij een cruciaal beroep hebben en of ze gebruik zouden maken van noodopvang voor hun kind. We startten de eerste dagen met nog geen honderd kinderen, in de laatste week waren dat er zo’n vijfhonderd.

In contact
Een klein aantal pedagogisch medewerkers ging aan de slag in de noodopvang, maar wat moest de rest doen in de tussentijd? Daar hoefden we niet lang over na te denken. De binding met kinderen en ouders vinden we ontzettend belangrijk, daar hebben we veel tijd en moeite in gestoken. De pedagogisch medewerkers bleken daarin bijzonder creatief. Ze maakten de mooiste video’s, brachten knutselpakketten langs en stuurden kaartjes. Maar wat werden de kinderen gemist. Gelukkig was er veel contact via telefoon en het ouderportaal of de mijndoomijn app. Op de website en sociale media van Doomijn werden ouders van inspiratie voorzien om de tijd met hun kinderen thuis op een leuke manier in te vullen.

"De binding met kinderen en ouders vinden we ontzettend belangrijk, daar hebben we veel tijd en moeite in gestoken."
Manuela Spaninks

Klaar voor de start
Ook achter de schermen werd zeker niet stil gezeten. Alle gesloten locaties zijn van top tot teen gepoetst en opgeruimd, zodat een frisse start kon worden gemaakt. Achterstallige werkzaamheden rondom welbevinden zijn inmiddels bijgewerkt. Pedagogisch medewerkers hebben hun beschikbare tijd goed benut door het volgen van online trainingen. Ze waren er weer helemaal klaar voor; hoe langer de sluiting duurde, des te meer ze stonden te popelen om weer aan de slag te gaan.
Waar ik de afgelopen tijd wel achter ben gekomen, is dat we heel veel digitaal kunnen doen. Met bewondering heb ik gekeken naar de veerkracht en het aanpassingsvermogen van iedereen om er de schouders onder te zetten, ook als dat even niet fysiek kon. Die eenheid heb ik als heel positief ervaren: samen staan we sterk en komen we verder!

Opening
Op maandag 11 mei mochten onze kinderopvanglocaties weer open. Daarbij hadden we toch een beetje chaos verwacht. Want hoe gaat het als ineens zesduizend kinderen weer aanwezig zijn én we de nieuwe richtlijnen moeten volgen? Uiteindelijk is de herstart over de hele linie soepel verlopen. De medewerkers hadden er erg veel zin in, ouders hielden zich aan de afspraken rondom afstand en overdracht en de kinderen waren snel weer gewend. Het was best intensief die eerste dag; kinderen en medewerkers gingen moe maar voldaan weer naar huis.

"Ik zou iedereen willen uitnodigen om blijvend in de kinderwereld te stappen!"
Manuela Spaninks

Compensatie
Voor een heel aantal weken hebben de meeste ouders geen kinderopvang kunnen afnemen, terwijl ze hiervoor wel betaalden. Het is heel fijn dat ze daarvoor vanuit de overheid gecompenseerd worden. De kosten voor kinderopvang worden door de overheid gecompenseerd tot het maximaal uurtarief. We horen dat niet iedere kinderopvangorganisatie het bedrag daarboven compenseert, bij Doomijn hebben we besloten om gedurende de sluitingsperiode óók het bedrag boven het maximaal uurtarief aan ouders terug te betalen.

Stap in de kinderwereld
Wat was het een bijzondere tijd. Veel ouders waren ineens alle dagen thuis met hun kind. Dat zorgde voor veel samen buitenspelen, springen op de trampoline of knutselen. Ook gaf het tijd en ruimte aan ouders om zich te verwonderen over hoe krachtig hun kind is en wat het allemaal al kan en doet. Heel waardevol! Ik zou iedereen dan ook willen uitnodigen om blijvend in de kinderwereld te stappen. Speel, lach, ontdek en verwonder, dan word je zo blij als een kind!”

Manuela Spaninks,
Directeur Doomijn Kinderopvang

Manuela Spaninks, directeur Doomijn Kinderopvang