Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

Doomijn en de VerbeterMeter

Samenwerken met ouders aan nóg betere kinderopvang

Ouders of verzorgers hebben een duidelijk beeld van wat er volgens hen goed gaat op de opvanglocatie van hun kind en wat er wellicht anders of beter kan. Met behulp van de VerbeterMeter verzamelen we op structurele wijze opmerkingen en suggesties van ouders of verzorgers en zetten deze om in acties die onze opvang nog beter maken.

Zo werkt het

Door middel van korte meerkeuze vragenlijsten laten ouders of verzorgers weten wat ze van de opvanglocatie vinden. Eenvoudig, snel en bovendien anoniem. De uitkomsten worden meegenomen in het teamoverleg binnen de opvanglocatie. We luisteren dus écht naar de meningen en ideeën van ouders of verzorgers. Zo stemmen we onze opvang nog beter af op hun wensen en die van de kinderen.

Vaste meetmomenten

Er zijn een viertal vaste momenten waarop we input van ouders of verzorgers graag ontvangen via de VerbeterMeter:

  1. De eerste vragenlijst ontvang je direct nadat een kind bij ons start.
  2. Na de eerste drie maanden vragen we om een eerste indruk.
  3. Eens paar jaar ontvangen ouders of verzorgers een algemene vragenlijst, zolang ze bij ons opvang afnemen.
  4. Wanneer ouders of verzorgers stoppen met het afnemen van opvang horen we graag nog één keer hun mening.

Uiteraard blijft er voor ouders of verzorgers ook altijd ruimte om ervaringen en ideeën persoonlijk te delen met onze medewerkers. Want zo blijven wij onszelf en onze opvang ontwikkelen. Samenwerken aan nóg betere opvang, persoonlijk én via de VerbeterMeter, dat is het idee.