Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >

CAO Kinderopvang en Welzijn

Binnen de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Doomijn is de cao Kinderopvang van toepassing. Voor functies in onze peuterspeelzalen geldt de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Onderstaand zijn de cao's en de bijbehorende functieboeken te downloaden.

Heb je vragen of wil je meer informatie over personele zaken, neem dan contact op met de afdeling HR, t (038) 75 08 361 e hr@travers.nl.
Bekijk hier de CAO Welzijn of de CAO Kinderopvang.