terug naar het vacatureoverzicht

Pedagogisch medewerker (VVE) voor pov Vlasakkers in Zwolle (20 uur per week)

Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Wij zien onze kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Op meer dan 200 locaties en met ruim 800 medewerkers vervullen we elke dag onze rol als partner in opvoeding.
 

Morgen is ‘t nog leuker dan vandaag!

Pov Vlasakkers

Peuteropvang Vlasakkers is gevestigd in de Indische buurt en heeft een eigen ruimte in het wijkcentrum. De opvoeding van de peuters van peuteropvang Vlasakkers wordt gekenmerkt door de diversiteit van de volksbuurt.Er zijn kinderen die uit de wijk komen en kinderen van buiten de wijk, zodat er op de peuteropvang een maatschappij ontstaat in het klein. Ons doel is om elk kind uniek in zijn/haar bestaan te laten zijn en gelijkwaardig aan elkaar. We leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met elkaar om weerbaar te worden, maar ook zorgzaam voor een ander te zijn, voor zover dat mogelijk is voor een twee- à driejarige. Onze regels en afspraken over hoe om te gaan met elkaar, communiceren wij ook naar de ouders/opvoeders.

De peuteropvang is een VVE-peuteropvang. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De programma’s beginnen in een peuteropvang of kinderdagverblijf en lopen door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. De VVE-methode van deze peuteropvang is Piramide.

Jouw rol
Samen met je collega’s en in samenspraak met de ouders ben je verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Je geeft ieder kind een fijne plek door een warme, veilige en stimulerende omgeving te creëren. Maar dat niet alleen: je wilt de leefwereld van elk kind laten groeien. Je bent creatief en stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen. Daarnaast vindt Doomijn het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Met het pedagogisch beleidsplan van Doomijn als richtlijn bied je tal van individuele en groepsactiviteiten, waardoor kinderen het leuk hebben en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Belangrijke aanvullende informatie
• We vinden het belangrijk dat niet alleen de kinderen op onze locaties groeien, maar dat ook jij je zo goed mogelijk kunt ontplooien. Daarom bieden wij scholings- en cursusmogelijkheden via de Travers Academie en word je tijdens je werk ondersteundoor vakdocenten.
• Kennis van het werken met een VVE-programma en in het bezit van een VVE-diploma
• In het bezit van een certificaat Nederlandse taaltoets VVE;
• Relevante werkervaring;
• Didactische vaardigheden;
• Bij Doomijn volgt elke opvoedkundig professional het inwerkprogramma; waaronder de introductiebijeenkomst, de basiscursus pedagogiek en de opleiding kinder-EHBO. Daarnaast is er de mogelijkheid om je BHV-diploma te behalen of je op te laten leiden tot stagebegeleider.
• Binnen Doomijn is de cao Kinderopvang van toepassing. Je wordt daarbij ingeschaald in schaal 6. De trede is afhankelijk van je ervaring in kinderopvang.
• Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op verlenging.
• Voor deze vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig geworven. Bij gebleken geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat.

 

Word je enthousiast van deze vacature en denk je dat deze bij je past? Dan kijken we uit naar jouw reactie. Verstuur deze voor 1 januari 2019 via het online sollicitatieformulier op www.doomijn.nl.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie  zie https://www.doomijn.nl/profiel-pedagogisch-medewerker of neem contact op met Anouschka Loche (manager Doomijn), via 06 - 18 13 47 50 of a.loche@doomijn.nl. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 10 januari 2019. Meedraaien op een locatie is onderdeel van de procedure.

 

Sollicitatieformulier